66x58-not-yet-titled-acrylic-on-tyvek.jpg
prev / next